Dëschtennis Olympique Biwer a.s.b.l.
© DT Olympique Biwer a.s.b.l. - 2018
Dëschtennis Olympique Biwer a.s.b.l.    8 Schoulstrooss L-6833 Biwer (Salle de jeu) - Tél.: 71 91 59 - info@dto-biwer.com CCPL: IBAN LU70 1111 0683 8702 0000
MOBILE APP
TRAINING SUMMERPAUS VUM 11. JULI - 20. AUGUST INKL. ! (KEEN TRAINING)
Dënnschdes 16.30 - 18.30 Auer Jugend-Training 18.30 - 20.30 Auer Seniors-Training (ouni Trainer an op Ufro bis zur Summerpaus!!) (schreiwt eis eng Mail op info@dto-biwer.com)
Donneschdes Keen Training!
EIS TRAINER-EQUIPE
gëtt grad fir d‘Saison 2018/19 präparéiert …