Dëschtennis Olympique Biwer a.s.b.l.
© DT Olympique Biwer a.s.b.l. - 2018
TRAINING - Saison 2018/2019
Dënsdes & Donneschdes 17.30 - 19.00 Auer Jugend 18.30 - 20.30 Auer Senioren
EIS TRAINER-EQUIPE
Luciano LOLAICO Jugend Dënsdes
Max SCHMIT Jugend Dënsdes
Ludovik WANIN Jugend / Seniors Donneschdes
Dëschtennis Olympique Biwer a.s.b.l. 8 Schoulstrooss L-6833 Biwer (Salle de jeu) - Tél.: 71 91 59 - info@dto-biwer.com CCPL: IBAN LU70 1111 0683 8702 0000
MOBILE APP