Dëschtennis Olympique Biwer a.s.b.l.
© DT Olympique Biwer a.s.b.l. - 2018
Wëllkomm op eiser Homepage!
NËTZLECH LINKEN
Dëschtennis Olympique Biwer a.s.b.l. 8 Schoulstrooss L-6833 Biwer (Salle de jeu) - Tél.: 71 91 59 - info@dto-biwer.com CCPL: IBAN LU70 1111 0683 8702 0000
MOBILE APP
TRAININGSZÄITEN AM JUNI Dënsdes 18h30 - 20h30 (fräien Training fir Senioren) Donneschdes 17h30 - 19h00 (Jugend Training) 18h30 - 20h30 (Seniors Training) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRAININGSZÄITEN AM JULI 02.07, 04.07, 09.07, 11.07 (fräien Training fir Senioren op Ufro) Kontakt: info@dto-biwer.com 15. 07 - 19.08 keen Training (Summerpaus) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GENERALVERSAMMLUNG VUM DT OLYMPIQUE BIWER Samsdes, den 15. Juni 2019 19h00 (Assemblée générale extraordinaire) Samsdes, den 15. Juni 2019 19h15 (Assemblée générale)
Eisen Internetsite gëtt fir déi nächst Saison erneiert. Merci fir Ärt Verstoen! DT Olympique Biwer a.s.b.l.