Dëschtennis Olympique Biwer a.s.b.l.
© DT Olympique Biwer a.s.b.l. - 2018

Loscht Member ze ginn?

Hues du Loscht Dëschtennis ze spillen, oder wëlls du Member bei eis am Veräin ginn? Informéier dech hei op eisem Internetsite a schreiwt eis eng E-mail.
NEWS
NËTZLECH LINKEN
Dëschtennis Olympique Biwer a.s.b.l. 8 Schoulstrooss L-6833 Biwer (Salle de jeu) - Tél.: 71 91 59 - info@dto-biwer.com CCPL: IBAN LU70 1111 0683 8702 0000
MOBILE APP
Kontakt